Advertentie
Advertentie

Ecologisch beleggen

Ecologisch beleggen treedt meer en meer op de voorgrond. De mooie prestatie van ecologische beleggingsfondsen is daar niet vreemd aan. Hoewel een beleggingsfonds interessant is vanuit een risicoperspectief (diversificatie) is het in deze rubriek de gewoonte specifieke aandelen voor te stellen.Vandaag stellen we Vestas voor: een Deense producent van windturbines die noteert op de beurs van Kopenhagen. Met dit aandeel spelen we in op de maatschappelijke vraag naar alternatieve energiebronnen, zoals windenergie.Nu, waar ligt het groeipotentieel voor een producent van windturbines of voor windenergie in het algemeen? Natuurlijk zijn er de milieubelastende effecten van het gebruik van klassieke energiebronnen. Het Kyoto Protocol van 97 houdt een internationaal engagement in voor CO2-reductie in de atmosfeer. Dit kan alleen maar bereikt worden door een meer doorgedreven gebruik van alternatieve energiebronnen. Heel wat geïndustrialiseerde landen geven overigens fiscale stimuli. Men mag gerust stellen dat in de geïndustrialiseerde landen milieuzorg de voornaamste groeimotor is.Toch zijn er ook andere elementen die de vraag naar windturbines in andere, niet-OESO landen kan aanzwengelen. Heel wat staten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika zijn voor hun energiebehoefte te afhankelijk van olie. Een te volatiele, en vooral te hoge olieprijs vormt een gevaar voor de fragiele handelsbalans van deze landen. Ze hebben er voordeel bij zelf in hun energiebehoefte te voorzien.Bovendien is in heel wat van die landen (behalve in de hoofdsteden) de bevolkingsdensiteit eerder laag zodat gedecentraliseerde, kleinschalige projecten soms meer gewenst zijn. Windenergie past perfect in dit plaatje.Qua kosten wordt windenergie meer en meer competitief. Naarmate het product verder ontwikkeld wordt, kunnen de kosten nog fors verlagen. Heel wat waarnemers geloven dan ook in een exponentiële groei voor deze sector.Waarom Vestas? De Deense producent, geholpen door een milieubewuste, stimulerende thuismarkt, is uitgegroeid tot de belangrijkste speler. In tegenstelling tot de andere producenten van windturbines is hij niet enkel actief op zijn thuismarkt, maar is hij een belangrijke internationale speler. Alle grote projectontwikkelaars behoren tot zijn klantenbestand.Vestas mag beschouwd worden als een groeiaandeel en noteert aldus aan een eerder hoge K/W . Tegen een koers van 2.800 Deense kroon bedraagt deze 40 voor 2001. GHHet bezoek aan Barcois volgeboekt.VFB-Gewest Gent houdt op 13 april om 20 uur een voordracht in het Huis van de Bouw, Tramstraat 58 in Zwijnaarde. De avond wordt verzorgd door de Robeco-groep. Toegang 150 frank, ter plaatse te betalen. Inschrijven verplicht bij P. Delfosse, 075/89.92.73na 18 uur of in het weekend.Club uit Denderleeuw aanvaardt nieuwe leden. Inlichtingen:Danny Muylaert, 053/62.78.22.VFB-Young Potentials: op zaterdag 8 april om 16u.30 u informatievergadering voor oprichting nieuwe club voor de regio Sint-Niklaas, in café Den Antus, Grote Markt 30 in Sint-Niklaas. Informatie: Koen Devos, 0476/23.78.39of Wim Meul, 03/765.02.36 (wim.meul@village.uunet.be).