Ecologische ombouw botst op lobby's

In een podiumartikel van 14 december heeft Kurt Deketelaere het over ecologie en ekonomie in Vlaanderen. Het is uiteraard een goede zaak dat meer mensen zich mengen in dit zo belangrijke debat. Op een aantal punten ben ik het met de analyse van Deketelaere eens, maar ten gronde heb ik het toch moeilijk met zijn betoog.