Advertentie
Advertentie

Ecologisten versus baggeraars

(tijd) - Volgens Filip Morobe zal een uitbreiding van het Hidrovia-project naar het noorden geen negatieve gevolgen voor het milieu met zich meebrengen. Nochtans gaat het om een gevoelig traject dat de laatste jaren veel stof tot discussie heeft opgeleverd. Oorspronkelijk was het Hidrovia, een interne waterweg voor de Mercosur-landen, een gezamenlijk project tussen Brazilië, Paraguay en Argentinië. Ook Bolivia en Uruguay zijn erbij betrokken. Het kwam er vooral op neer de Rio de la Plata, de Parana en de Paragua-rivier bevaarbaar te maken voor grotere schepen. Ook de oostelijke arm van de Parana, die via de Tiete uitmondt in São Paulo, zou bij het plan betrokken worden. In de praktijk maakte enkel Argentinië werk van het traject op zijn grondgebied en bekostigde zelf ook alle baggerwerken op de Paraná rivier.