Econocom behoudt omzetverwachting

(tijd) - De beursgenoteerde informaticagroep Econocom zag in het eerste halfjaar haar courante winst voor afschrijving van goodwill dalen van 6,9 tot 6,1 miljoen euro. De omzet viel terug van 439,6 tot 418,5 miljoen euro. Voor het boekjaar blijft Econocom 965 miljoen euro omzet in het vooruitzicht stellen, evenveel als in 2001.In het strategisch plan van Econocom werd voor boekjaar 2002 uitgegaan van een omzet van 1,2 miljard euro. In maart bevestigde Econocom dit vooruitzicht nog, maar twee maanden later bleek dat de 1,2 miljard niet haalbaar was. De lagere vraag naar informaticaproducten- en diensten lag aan de basis van die waarschuwing.Goed nieuws is dat Econocom niet opnieuw zijn omzetverwachting verlaagt. De 965 miljoen euro voor het boekjaar blijft volgens de groep realistisch. Slecht nieuws is dan weer dat over de eerste zes maanden de bedrijfswinst terugviel van 7,6 miljoen tot 5,8 miljoen euro. De nettowinst (deel van de groep) zakte zelfs van 7,1 miljoen tot 0,3 miljoen euro. In een mededeling hamert Econocom op zijn gezonde financiële toestand: de eigen middelen bedragen 81 miljoen euro, 30,6 procent van het balanstotaal.De omzet van de afdeling distributie daalde in het eerste halfjaar van 219,2 tot 145 miljoen euro. Deze afdeling heeft zwaar te lijden onder de moeilijke economische toestand, waarbij bedrijven hun IT-investeringen op de lange baan schuiven. De afdeling computerverhuur zag haar omzet stijgen van 158,8 tot 209,36 miljoen euro. De afdeling diensten bleef min of meer stabiel met een omzet van 64,2 miljoen euro.Econocom herhaalt dat het diverse mogelijkheden tot externe groei blijft bestuderen. LVA