Econocom Belgium: omzet stijgt, winst daalt

(tijd) - Econocom Belgium heeft in 1989 een omzet geboekt van 3,878 miljard fr., een stijging met 24% vergeleken met de 3,137 miljard fr. van 1988. De stijging kwam vooral van de verhuring (+10%) en de filialen (+50%). Volgens een mededeling is de stijging te wijten aan een versnelde commerciële herstrukturering van de groep en aan het diversifiëringsbeleid voor de dienstverlening en de mikro- informatieverwerking. De termijnverbintenissen van Econocom zijn nu van 466 miljoen teruggebracht op 295 miljoen fr. De winst voor belastingen bedraagt 76,6 miljoen in 1989 tegen 74,9 miljoen in 1988. Na belastingen echter wordt nog 57 miljoen winst genoteerd, wat beduidend minder is dan de 72 miljoen van 1988. Dat komt volgens de mededeling doordat de winst gerealizeerd is in de filialen waarvoor geen belastingaftrek voor investeringen mogelijk is.