Econocom Benelux wil dit jaar vruchten plukken van herstrukturering

(tijd) - Econocom Benelux heeft het afgelopen boekjaar afgesloten met een nettowinst van 100 miljoen frank. Het jaar voordien werd een verlies van 291 miljoen geleden wat alles te maken had met de afschrijving van konsolidatieverschillen van Econocom Nederland. De winst werd bijeengewerkt in een moeilijke werkomgeving. Econocom was volop aan het herstrukteren. Daar wil men dit jaar eindelijk de vruchten van beginnen plukken.Het wordt almaar moeilijker om de opeenvolgende jaarverslagen van Econocom Benelux met elkaar te vergelijken. Zo bijvoorbeeld wat betreft de gekonsolideerde bedrijfsopbrengsten, die vorig jaar stegen van 4,6 naar 4,8 miljard frank. In '93 nam Econocom Benelux de Nederlandse zuster Econocom Nederland Groep en Asystel over. Vorig jaar werd dan weer Econocom Distribution France overgenomen.