Econoler : TPF interessanter dan leningen of venturekapitaal

""Third party financing' is tot dusver beperkt gebleven tot het beginsel van de "derde partij' die know-how en geld aanbrengt, de investeringen opvolgt en de risico's voor zich neemt. We willen dat in de toekomst de "derde partij' beschouwd wordt als een financiële partner, naast de klassieke geldschieters als banken en venturekapitalisten.' Aan het woord is Pierre Scokaert, afgevaardigde-bestuurder van Econoler België.