Economen gewonnen voor Belgische schoktherapie

(tijd) - De Belgische economen voelen wel iets voor een nieuwe big bang om onze economie te helpen overleven. Ze scharen zich achter het idee van Fons Verplaetse, eregouverneur van de Nationale Bank. 'Maar de kans dat er snel een structurele vermindering van de overheidsuitgaven komt en de problemen in het loopbaaneindedebat grondiger worden aangepakt, is klein. Dat gebeurt allicht pas als de problemen zo groot zijn dat de regering niet anders kan', zeggen ze.