Economen verhogengroeivoorspelling VS

WASHINGTON (bloomberg) - Amerikaanse economen trekken hun prognose voor de groei van de economie van de Verenigde Staten in 2003 op van 2,3 procent in mei tot 2,4 procent deze maand. Het gaat om de eerste opwaartse herziening van de groeivoorspelling voor de VS sinds juni vorig jaar. Dat blijkt uit een rondvraag van het economische onderzoeksbureau Blue Chip Economic Indicators bij 53 economen. De opwaartse herziening van de groeiprognose is te danken aan de beter dan verwachte prestatie van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal. Het bruto binnenlands product (BBP) groeide in januari-maart met 1,9 procent op jaarbasis. Dat was meer dan de 1,6 procent die aanvankelijk was gemeld. In het lopende tweede kwartaal groeit het BBP met 2 procent op jaarbasis, berekende Blue Chip op basis van de rondvraag. In het derde en vierde kwartaal versnelt de expansie tot respectievelijk 3,5 en 3,7 procent op jaarbasis. Voor 2004 voorspellen de 53 economen een groei van 3,6 procent. Blue Chip ziet het inkomen en de uitgaven van de gezinnen en de winsten van de bedrijven in positieve zin evolueren. De inkomsten van de gezinnen nemen dit jaar met 2,8 procent toe dankzij de belastingverlaging van 350 miljard dollar (300 miljard euro), gespreid over tien jaar, die de Amerikaanse president, George Bush, vorige week ondertekende. De investeringen van de bedrijven en de industriele productie daarentegen evolueren in negatieve zin. Rente Bijna 85 procent van de ondervraagde economen meent dat de volgende beweging met 20 procent van de aandelenkoersen opwaarts gericht zal zijn. Een kleine meerderheid van 52,5 procent denkt dat de Amerikaanse centrale bank de kortetermijnrente van 1,25 procent zal handhaven voor de rest van het jaar. De overige 47,5 procent ziet de korte rente nog wat dalen. Met 1,25 procent noteert de korte rente op het laagste peil in zowat veertig jaar. De extreem lage rente moet de Amerikaanse conjunctuur nieuw leven inblazen.