Economie Australië groeit stevig voort in 1998-1999

(tijd) - De economie van Australië blijft de komende jaren goed presteren. Het bruto binnenlands product (BBP) zal in 1998 met 3,6 en in 1999 met 3,7 procent groeien tegen 2,9 procent dit jaar. Positief is dat de begroting vanaf volgend jaar een overschot zal optekenen. Dat schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar jaarlijkse verslag over de Australische economie.De groeiprognoses van de OESO liggen aan de hoge kant. Het onderzoek voor het rapport werd immers beëindigd op 13 november. In de daaropvolgende weken sloeg de monetaire crisis in Zuidoost-Azië, vooral in Zuid-Korea, in alle hevigheid toe. De Australische regering handhaafde donderdag haar groeiraming voor het lopende begrotingsjaar 1998, dat eindigt op 30 juni, op 3,75 procent, maar herzag de prognose voor het begrotingsjaar 1998-1999 neerwaarts van 3,5 tot 3,25 procent.