Economie Azie kreuntonder SARS-epidemie

(tijd) - De dodelijke longziekte SARS bedreigt de economie van Azie. Economen vrezen dat het bruto binnenlands product (BBP) van China dit kwartaal krimpt. De impact van SARS op Azie, zowat de enig overgebleven motor van de wereldeconomie, is slecht nieuws. Enkele Zuidoost-Aziatische landen nemen maatregelen om de economische gevolgen van SARS te minimaliseren.