Economie Nederland groeitdit jaar slechts 0,75 procent

DEN HAAG (afp/tijd) - De Nederlandse economie groeit dit jaar met 0,75 procent en in 2004 met 1,75 procent na 0,3 procent in 2002, het laagste peil in twintig jaar. De voorspellingen voor 2003 en 2004 liggen lager dan die voor de Europese Unie: 1,5 en 2,75 procent. Het Nederlandse Centraal Planbureau (CPB) publiceerde die nieuwe prognoses gisteren. Ze zijn gebaseerd op een korte en succesvolle oorlog tegen Irak.In geval van een aanslepend gewapend conflict krimpt de Nederlandse economie dit jaar met 0,5 procent en groeit het bruto binnenlands product van de Europese Unie met 0,4 procent. De VS leveren in het geval van een lange oorlog dit jaar 1,7 procentpunt groei in om uit te komen op 1 procent.In de tweede helft van de jaren negentig was Nederland een van de snelste groeiende economieën van de Europese Unie. Nu is Nederland een van de traagst groeiende. Het CPB schrijft de slechte gang van zaken toe aan de zwakke groei van de export, het gevolg van de verzwakking van de Nederlandse concurrentiekracht. Die lijdt onder de forse stijging van de arbeidskosten in de tweede helft van de jaren negentig ten gevolge van de krapte op de arbeidsmarkt. De stijging van de lonen is sinds 2001 wel afgenomen.WerkloosheidDoor de laagconjunctuur en de toename van de beroepsbevolking ziet het CPB de werkloosheidsgraad oplopen tot gemiddeld 5,25 procent dit jaar en 6,25 procent in 2004 tegen 2 à 3 procent aan het einde van de jaren negentig en 4,6 procent nu. In geval van een langdurige oorlog tegen Irak kan de werkloosheidsgraad in 2004 zelfs opstomen naar 7,25 procent. De inflatie zakt van 2,25 procent dit jaar tot 1 procent in 2004.Het tekort op de Nederlandse begroting stijgt van 1,1 procent van het bruto binnenlands product (BBP) in 2002 tot 1,6 en 2,4 procent dit en volgend jaar. Als de oorlog tegen Irak niet naar wens verloopt, kan het deficit oplopen tot 1,8 procent in 2003 en 2,8 procent volgend jaar, gevaarlijk dicht in de buurt van het Europese plafond van 3 procent BBP.