Advertentie
Advertentie

Economieversterkende uitgaven Vlaamse overheid relatief gedaald

(tijd) - De uitgaven van de Vlaamse overheid die de economie versterken, zijn gedaald van 14,1 procent van de totale beleidskredieten in 1990 tot 9,5 procent dit jaar. Dat heeft minister van Economie Eric van Rompuy donderdag gezegd in de commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden, waar hij zijn beleid voor de toekenning van expansiesteun verdedigde. In de commissie werd erop aangedrongen selectiever te zijn bij de toekenning van expansiesteun en vooral op het werkgelegenheidseffect te letten.De commissie hield gisteren een gedachtewisseling over de evaluatie van de economische expansiewetgeving. De toekenning van expansiesteun aan bedrijven is de voorbije weken, tijdens de bespreking van de aanpassing van de Vlaamse begroting, onder vuur komen te liggen. Van Rompuy had bij de begrotingscontrole 2,8 miljard frank extra gekregen om de achterstand weg te werken en aan het stijgende aantal aanvragen te kunnen voldoen. Hij was zijn beleid komen verdedigen in de commissie voor Financiën, maar tijdens het plenaire debat over van de aanvullingsbegroting werd er opnieuw kritiek geuit op de expansiesteun. Van Rompuy sprong gisteren nogmaals op de bres om de kritiek te ontzenuwen.