Economisch herstel in 2003 wordt onwaarschijnlijk

(tijd) - Een duidelijke heropleving van de wereldeconomie in het tweede halfjaar wordt steeds minder waarschijnlijk. Dat valt af te leiden uit de voorlopende indicator van de OESO, die in maart voor de tweede maand op rij daalde. Bovendien zette ook de veranderingsgraad van de barometer, die negen maanden op voorhand keerpunten van de conjunctuurcyclus voorspelt, zijn dalende trend voort. De voorlopende indicator heeft betrekking op alle lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De index daalde in maart met 0,3 punt tot 120,2 punten. De terugval was vooral te wijten aan de VS, 's werelds grootste economie. De barometer van de Amerikaanse economie zakte met 0,6 punt tot 129,6 punten. De economische vooruitzichten van Europa verslechterden slechts lichtjes. De voorlopende indicator van de eurozone brokkelde met 0,1 punt af tot 119,1 punten. De achteruitgang in Duitsland en Frankrijk werd gedeeltelijk gecompenseerd door de betere perspectieven in Italie. Belgie De voorlopende indicator van Belgie daalde met 1,4 punt tot 110,3 punten. Dit is opmerkelijk, want de Belgische conjunctuurcyclus loopt normaal voor op de Europese. Belgie moet in beginsel snel profiteren van een internationale heropleving. Ook de groeivooruitzichten van Japan verslechterden. Intussen suggereren de eerste indicatoren die betrekking hebben op de periode na de oorlog tegen Irak, dat de economische activiteit in april zwak bleef. Ondanks het herstel van het consumentenvertrouwen blijven ondernemers somber. De activiteit van de industrie daalde in april tegen een versneld tempo. De activiteit van de dienstensector herstelde in de VS, maar bleef dalen in Europa. WV