Economisch herstel nog niet aan einde van zijn Latijn

(tijd) - De economische heropleving in België en de Europese Unie zal ten minste tot in de lente van volgend jaar voortduren. Dit suggereren de voorlopende indicatoren die de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) publiceerde.