Economische activiteit trappelt ter plaatse

(tijd) - De Belgische conjunctuur blijft stabiliseren op een laag peil. Zowel de particuliere consumptie, de overheidsuitgaven, de woningbouw als de uitvoer zijn zwak of evolueren ongunstig. Maar er zijn redenen om te hopen op beterschap later dit jaar. Sommige voorlopende indicatoren suggereren dat de economische activiteit zal stijgen vanaf het tweede halfjaar.De groei van de consumptie versnelde lichtjes in de zomer van vorig jaar. De Nationale Bank raamt dat de particuliere consumptie in het derde kwartaal met 1,7 procent op jaarbasis toenam na een stijging met 1,4 procent in het tweede kwartaal.