Economische crisis speelt Unisys parten

(tijd) - De Amerikaanse leverancier van computersystemen en -diensten zag zijn omzet in het vierde kwartaal met 7 procent dalen tot 1,56 miljard dollar (1,79 miljard euro). Daarmee komt Unisys al aan acht opeenvolgende kwartalen van minder inkomsten. Het bedrijf verwijst naar de moeilijke economische context.De kwartaalwinst kwam uit op 34,4 miljoen dollar of 11 cent per aandeel. In dezelfde periode een jaar eerder was dat 129,2 miljoen dollar of 41 cent per aandeel. De cijfers houden geen rekening met de last van 276,3 miljoen dollar die Unisys in de boeken nam voor het schrappen van 3.750 arbeidsplaatsen. Dat is zowat 10 procent van het wereldwijde personeelsbestand. Het nettoverlies, dus inclusief uitzonderlijke resultaten, beliep 169,4 miljoen dollar of 53 cent per aandeel. Vorig jaar was nog sprake van 39,1 miljoen dollar winst.De 11 cent courante winst per aandeel ligt in de lijn van de verwachtingen. De meest optimistische analisten hadden gerekend op 14 cent, de grootste pessimisten op 10 cent. Unisys had in december aangegeven dat de verwachtingen van de analisten waarschijnlijk zouden worden ingelost.Onze mensen hebben hard gewerkt in het vierde kwartaal, zegt gedelegeerd bestuurder Larry Weinbach in een mededeling. We zijn er niet enkel in geslaagd de doelstellingen te halen die we in oktober hebben geformuleerd, we kunnen bovendien een operationele cashflow van 267 miljoen dollar tonen.Unisys rekent vooral op computerdiensten om zijn resultaten te ondersteunen. De groep legde vroeger de nadruk op hardware, maar beweegt steeds meer in de richting van een leverancier van computerdiensten. De marges liggen daar aanzienlijk hoger. LVA