Economische groei is arbeidsintensiever

(tijd) - De economische groei is sinds de jaren 80 arbeidsintensiever geworden. Dit is vooral te danken aan de tragere stijging van de reële loonkosten. Rekening houdend met de lage werkgelegenheidsgraad moeten de loonstijgingen nog een lange periode achterblijven bij de produktiviteitsstijgingen. Dit schrijft de Kredietbank in haar Weekberichten (*).Caroline Ven van de Kredietbank meent dat de economische activiteit in Duitsland en de andere West-Europese landen later dit jaar zal verbeteren. Dit moet ook in België een vertrouwensherstel mogelijk maken. De toename van het vertrouwen moet op haar beurt leiden tot een behoorlijke groei van de particuliere consumptie.