Economische hervormingen in Israël komen niet van de grond

(tijd) - Een half jaar na de verkiezingsoverwinning van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zit niet alleen het vredesproces in het slop, ook de beloofde economische hervormingen komen niet van de grond. Alleen de ontwerpbegroting voor 1997 is rond. Die bevat enkele stevige besparingen die ertoe moeten leiden dat de consumptiedrang van de Israëliërs wordt afgeremd.Vorige maand stuurde Netanyahu een begroting naar het parlement die besparingen bevatte ten belope van 4,9 miljard shekel (47 miljard frank). Vorige week kondigde de premier plannen aan om nog eens 2 miljard shekel extra te bezuinigen. Concrete voorstellen komen er pas volgende maand.