Economische programma's van Frans links en rechts staan lijnrecht tegenover elkaar

(tijd) - De economische verkiezingsprogramma's van de Franse linker- en rechterzijde staan haaks op elkaar. Beide hebben recepten klaar om de grote uitdagingen, in het bijzonder de werkloosheid, aan te pakken. Maar terwijl rechts voorzichtig de liberale toer op gaat, grijpt links terug naar het socialisme van de oude stempel. Beide zijden lijken het er wel over eens dat de Europese eenheidsmunt, de euro, er moet komen, maar onder welke voorwaarden dat moet gebeuren, is weer een andere kwestie.De euro overheerst in grote mate de campagne voor de vervroegde verkiezingen van 25 mei en 1 juni. En dat is niet verwonderlijk: de voorbije jaren moest de regering fors besparen om Frankrijk te laten voldoen aan de criteria die het Verdrag van Maastricht stelt voor eurodeelname. Het resultaat is dat heel wat Fransen de euro liever kwijt dan rijk zijn.