Economische vooruitzichten VS en Europa verbeteren

(tijd) - De VS, de eurozone en Japan zien hun economische vooruitzichten verbeteren en stevenen af op een economisch herstel begin 2004. Vooral de Amerikaanse economie lijkt op weg naar een duidelijke heropleving. Dit suggereert de stijging van de voorlopende indicatoren van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).