Advertentie
Advertentie

Economische Zaken duldt koppelverkoop bij alle woonkredieten

(tijd) - De Economische Inspectie van het ministerie van Economische Zaken treedt sinds 1 september niet meer op tegen kredietinstellingen die een voordelig tarief voor een woonkrediet met een vaste rente koppelen aan een loondomiciliëring, schuldsaldoverzekering of het openen van een effectenrekening. Door de lage marktrente zijn woonkredieten met een vaste rente sterk in trek. Eerder zette Economische Zaken het licht op groen voor praktijken van koppelverkoop met leningen met een variabele rente. Die passieve houding was het directe resultaat van de nieuwe hypotheekwet. De wet, die sinds 1 september van kracht is, beoogt een betere bescherming van de consument via een doorzichtiger productaanbod. Een paragraaf in die wet stipuleert nochtans dat stunttarieven onder bepaalde voorwaarden mogelijk zijn voor woonkredieten met een veranderlijke rente. De voorwaarden moeten duidelijk in de prospectus omschreven zijn.