Economische Zaken gispt bankiers over 'gegoochel' met intresten

(tijd) - Op 18 september vindt een vergadering plaats tussen Economische Zaken en de Belgische Vereniging van Banken (BVB). Inzet is de verplichting om bij het verbruikerskrediet de werkelijke, actuariële rente (JKP of jaarlijks kostenpercentage) op te geven en niet langer de verbruiker te misleiden met andere, lagere tarieven. Al in mei werden de bankiers op de vingers getikt omdat ze hun klanten zouden misleiden, maar de BVB speelt het hard: formeel is het wettelijk niet verboden om andere formules bovenop het JKP te gebruiken. Kortom, de bankiers eisen het recht op om misleidende reclame te blijven gebruiken.De concurrentie in de banksector wordt steeds groter. Bankiers aarzelen daarom steeds minder om consumenten te lokken met mooie voorstellen die evenwel volzitten met de beruchte 'kleine lettertjes'. Dat geldt zeker voor het verbruikerskrediet. De hoofdinspecteur van Economische zaken heeft in mei aan Fred Chaffart, voorzitter van de BVB en voorzitter van het directiecomité van de Generale Bank, al een boze brief geschreven over de oneerlijke praktijken van de bankiers. De bankiers hebben toen tot medio september 'bedenktijd' gevraagd.

De inzet van de discussie is dat bij verbruikerskrediet het jaarlijks kostenpercentage (JKP) moet vermeld worden. Dat percentage is het enige juiste, want actuarieel berekend en met alle kosten ingerekend. Maar de bankiers vermelden liever nominale rentevoeten, maandelijkse intresten en dergelijke meer. Die percentages ogen lager en geven een vals beeld van de kosten van het krediet. Wettelijk is het vermelden van een ander percentage niet verboden, zolang het JKP maar vermeld is. 'Slimme' bankiers melden hun JKP in héél kleine lettertjes, in vetjes komen dan de zogenaamde 'voordelige' tarieven. Mag niet, vindt Economische Zaken: banken mogen alleen het JKP vermelden zodat de klanten op een eerlijke basis kunnen vergelijken.

De BVB mobiliseert haar leden. In een brief van 29 augustus roept de vereniging haar leden op om 'bedenkingen' te formuleren. Die brief stelt ook ronduit dat Economische Zaken juridisch geen poot heeft om op te staan. Kortom, de BVB wil niet af van het gegoochel met intresten.

Niet alle bankiers zijn daar gelukkig mee. Verbruikerskrediet wordt vaak gegeven aan minder vermogende mensen en bovendien zijn in dit segment ook onafhankelijke makelaars actief met een niet al te beste reputatie. Sommige bankiers vragen zich dan ook af om de banken nu zelf ook moeten blijven 'goochelen' met percentages in plaats van het goede voorbeeld te geven en uniform het JKP te gebruiken. Maar de overgrote meerderheid van de bankiers voelt zich best thuis met het gegoochel en wil niet afwijken van dat standpunt.

Overigens zijn de bankiers ook zeer actief aan het lobbyen om te allen prijze de ristorno op hypotheekkredieten te behouden. Ristorno is een vorm van korting, maar dit valt voor de kredietnemer nadeliger uit dan een gewone, echte korting.

Bij een korting is van tevoren bekend hoeveel die korting bedraagt en hoelang ze loopt. Bij een ristorno betaalt de bank zogezegd de 'korting terug, maar de rente op de hypotheek ligt wel gevoelig hoger dan bij een echte korting.

Als de ristorno wordt opgeheven, valt de klant niet alleen op een hoger tarief terug, maar bovendien zal dan blijken dat hij nog altijd meer kapitaal moet aflossen en dat dus de 'korting' veel lager uitvalt dan een reguliere, echte prijsvermindering.

Aan die praktijk wilde vice-premier Di Rupo, als minister van Economische Zaken, een einde maken door de hypotheekwet aan te passen. Volgens onze informatie is de banklobby uitermate actief om de misleidende ristorno toch te behouden.

Beide zaken tonen alvast aan dat de concurrentie misschien wel in het voordeel van de klant speelt, maar dat die concurrentie ook leidt tot misleiding. Gegoochel met misleidende percentages ten nadele van de kredietnemer, wekt bovendien de indruk dat er concurrentie is, terwijl het alleen maar gaat om uitgekiende marketingstunts. JV

Pagina 4: Commentaar

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud