Advertentie
Advertentie

Economische Zaken spoort bedrijven aan euro meer te gebruiken

(tijd) - Minister van Economische Zaken Charles Picqué sensibiliseert de bedrijven in ons land om de euro meer te gebruiken. Hoewel de euromunten- en biljetten reeds binnen een jaar worden geïntroduceerd, gebruikt nog maar 12 à 15 procent van de bedrijven de euro voor het opstellen van hun boekhouding en voor hun loon- en maatschappelijk beheer. Hoewel deze toestand niet eigen is aan ons land, kan ze ons alleen maar ongerust maken, stelt Picqué in een persmededeling. Hij meent dat een snelle omschakeling naar de euro des te belangrijker is omdat vanaf 1 juli volgend jaar reeds de bank-, verzekerings- en openbare sector voor bepaalde operaties uitsluitend met de euro zullen werken.Daarom verstuurde hij recent twee brieven. De eerste brief richt zich tot boekhouders en sociale secretariaten. Daarin worden ze aangespoord om zich voor te bereiden op vragen van bedrijfsleiders over de definitieve omschakeling naar de euro. De tweede brief werd verstuurd naar alle ondernemingen die in België gevestigd zijn. Het gaat om zon 800.000 bedrijven. Die brief drukt de ondernemingen op het hart om het komende jaar goed te gebruiken, zodat ze iedere eventuele valse noot bij de definitieve omzetting naar de eenheidsmunt kunnen voorkomen. In een reactie op de brieven zegt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) dat het bestoken van bedrijven met brieven niet de manier is om de omschakeling naar de euro te versnellen. Bedrijven en zeker KMOs hebben nu vooral nood aan concrete informatie en gebruiksvriendelijke tips, zegt de bedrijvenorganisatie. Ze betreurt dat de ministeriële campagne niet in coördinatie gebeurde met het Commissariaat-generaal voor de euro. DM