Ecotaks maakt vodje papier van verpakkingsconvenanten

BRUSSEL (tijd) - De geplande nationale ecotaks van de regering-Dehaene doorkruist de reeds afgesloten verpakkingsconvenanten tussen de gewesten en de industrietakken. Tevens draagt hij niet bij tot de recyclage van verpakking, zoals bepaald in de jongste EG-richtlijn ter zake.