ECU-handleiding voor commercieel gebruik

(tijd) - De Generale Bank geeft naar aanleiding van de tiende verjaardag van de ECU een handleiding uit over waar de munt commercieel te gebruiken valt. De Generale Bank onderzocht een vijftigtal landen via haar eigen net en korresponderende banken. Heel wat landen gebruiken de ECU slechts in beperkte mate op commercieel terrein. Ondernemingen voelen wel iets voor handel in ECU, maar aarzelen omdat er niet genoeg informatie voorhanden is. Per land werd een technische fiche over de munt opgenomen, waarbij een volledige lijst van mogelijkheden werd opgesteld. De ECU-handleiding is verkrijgbaar in het Nederlands, Frans en Engels bij de Generale Bank.