Ecu-obligaties en de EMU: opportuniteit voor Belgische belegger?

(tijd) - Hogere obligatiekoersen ten gevolge van een lagere ecu-rente en wisselkoerswinst door het verdwijnen van het verschil tussen de theoretische en de marktkoers van de ecu-korf. Dit zijn de argumenten om thans beleggingen in ecu-obligaties aan te bevelen. Maar de Belgische belegger moet het mogelijke waardeverlies afwegen dat de ecu bijkomend kan lijden t.o.v. de Belgische frank wanneer deze laatste wordt geselecteerd voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) en een aantal andere Europese valuta niet. Wordt de EMU uitgesteld, dan dreigt voor Belgische investeerder een negatief rente-en wisselkoerseffect.Op de Europese top van Madrid in december beslisten de Europese staats- en regeringsleiders dat ecu-obligaties zullen worden omgewisseld in euro-leningen in de verhouding van 1 tegen 1: indien op de vooravond van de overstap naar de EMU 1 ecu 38 Belgische frank noteert, zal de euro eveneens 38 Belgische frank waard zal zijn en dit ook blijven. De euro is immers geen korf zoals de ecu maar de eenheidsmunt waarvan de pariteit ongewijzigd blijft ten opzichte van de nationale valuta's die aan de EMU deelnemen, tenminste zolang deze valuta's in omloop blijven. Volgens het huidige EMU-scenario is dat tot 2002.