Ecureuil zoekt internationale kontakten

De Franse spaarbank Ecureuil en de Spaanse Caixa de Barcelona ondertekenden een samenwerkingsakkoord dat erop gericht is de dienstverlening aan de klanten op mekaar af te stemmen met het oog op de eenmaking van de financiële markten in 1992. Jean-Pierre Thiolon, direkteur van Caisses d'Epargne Ecureuil, en topman Joan Torres Picamal van Caixa de Barcelona verklaarden dat de grootste spaarbank in Frankrijk en de derde grootste in Spanje langs hun netten een reeks gezamenlijke diensten zullen aanbieden.