Eddy Boutmans: 'Nieuwe provinciewet is stap vooruit'

(tijd) - In de senaatscommissie van Binnenlandse Zaken wordt er al weken hard gewerkt aan de herziening van de provinciewet. Agalev-senator Eddy Boutmans is erg enthousiast over de manier waarop het parlement eindelijk eens voluit zijn rol kan spelen. Over het inhoudelijke aspect van de herziening is hij gematigd: Agalev wilde op vele punten verder gaan, maar de nieuwe wet brengt toch belangrijke verbeteringen aan.De huidige wet op de provinciale instellingen dateert uit 1836 en is dus op vele punten niet meer aangepast aan de huidige politieke realiteit en mentaliteit. Volgens de huidige provinciewet is de goeverneur, die niet verkozen wordt maar door de koning wordt benoemd, veruit de machtigste man op het provinciale niveau. De provincieraad heeft slechts beperkte bevoegdheden. Het provinciebestuur heeft een vrij onaantastbaar statuut. 'De provincie is een model van een ondemocratische structuur', stelde Agalev-senator Eddy Boutmans gisteren op een persconferentie. Dat de provinciale instellingen aan herziening toe zijn, is voor iedereen duidelijk. Ongeveer alle politieke partijen hebben de afgelopen maanden voorstellen ingediend tot herschrijving van de provinciewet.