EDS concretiseert ervaring met beheer van gedecentraliseerde systemen in Renascence

(tijd) - Steeds meer bedrijven vervangen hun oude computerinfrastructuur door client/serversystemen, meestal zelfs in vrij gedecentraliseerde opstellingen. Helaas stellen ze achteraf vaak vast dat hun bedrijf niet echt berekend is op die nieuwe strategie en dat er problemen rijzen met het beheer van dergelijke systemen. De dienstverlenende bedrijven schieten daarom hier ter hulp onder de vorm van outsourcing, zoals EDS dat met zijn Renascence een ideaal aanbod lijkt te hebben voor het beheer van ondernemingswijd gedecentraliseerde systemen.Outsourcing of het uitbesteden van computeractiviteiten aan een gespecialiseerd bedrijf, is in. Steeds meer ondernemingen zien in dat het veel rendabeler is om hun informatica-infrastructuur aan specialisten toe te vertrouwen dan alles zelf in handen te willen houden. Outsourcing-specialisten kunnen het zich immers veroorloven steeds de modernste apparatuur in huis te halen omdat zij voor meer dan een klant werken en hun kosten dus kunnen spreiden. Een onderneming alleen kan zoiets nooit aan, zij moet steeds rekening houden met kosten/baten analyses, e.d.