Edukatief verlof gaat werkgevers meer kosten

In de ontwerpbegroting 1989 van arbeid wordt ervan uitgegaan dat de werkgeversbijdrage voor het stelsel van het betaald edukatief verlof wordt opgetrokken van 0,03 tot 0,04 procent van de totale loonuitgaven. De werkgeversinbreng in het stelsel zou aldus stijgen van 400 tot 510 miljoen. Het kabinet van arbeidminister Van den Brande bevestigde aan De Standaard dat de administratie een ontwerp-KB in die zin klaar heeft.