Advertentie
Advertentie

Edwin van Fraechem,

voorzitter van het Antwerpse hof van assisen, over de wetgevingPersoonlijk denk ik dat Napoleon zich vrolijk zou hebben gemaakt over wat er nu bij ons aan wetten wordt ineengebokst. Ik heb soms de indruk dat Justitie voor elke zaak apart een wet wil maken. Het wordt hoog tijd dat iemand een geneesmiddel vindt tegen de diarree van onze wetgever. De wetgever zou beter gewoon een kader creëren waarbinnen een magistraat kan opereren. Als het zo verder gaat, bepaalt hij binnenkort welke straf wij moeten uitspreken voor welke daad. Dan kan hij evengoed robotten zonder menselijk hart onder de toga als magistraat benoemen. KnackMark Eyskens,CD&V-Kamerlid, over integratieAls je over integratie spreekt moet je toch een beetje realistisch zijn. Integratie van mensen die uit een andere beschaving komen, heeft zijn tijd nodig, dat duurt gemiddeld één generatie. Je kunt een nieuwkomer natuurlijk inwijden in de taal van het nieuwe land, maar je mag daarvan geen wonderen verwachten. Wij Vlamingen zouden daar beter wat objectiever over oordelen. Een twintigtal jaren geleden bezocht ik een aantal Vlamingen die in de buurt van Detroit wonen en daar hun eigen krant uitgeven, de Gazette van Detroit. In de Vlaamse pers las ik toen lovende artikelen over het feit dat die Vlaamse Amerikanen er toch zo goed in geslaagd waren hun eigenheid te behouden. Maar o wee als een Marokkaan in België zegt dat hij niet bereid is zijn eigenheid op te geven. De Morgen Bart Somers,VLD-burgemeester van Mechelen, over populismeIn sommige intellectuele kringen probeert men mij af te schilderen als een rechts rakkertje, als een populist. Terwijl ik gewoon probeer pragmatisch te zijn. Ik wil oplossingen zoeken voor de maatschappelijke problemen die er bestaan in onze stad. Als populisme betekent: rekening houdt met wat er leeft bij de mensen, hun zorgen en bekommernissen ernstig nemen en proberen op een eerlijke manier oplossingen te zoeken voor problemen, dan ben ik de grootste populist van Vlaanderen. Nee, dan hoop ik de grootste populist van héél de planeet te zijn. (...) Je moet vertrekken vanuit ethisch correcte uitgangspunten, natuurlijk, maar je mag je niet laten opsluiten door dat politiek correcte gedoe. Daardoor zet je de deur wagenwijd open voor antipolitiek en extremisme. En dat bestrijd je niet door er tegen te betogen, door er wetten tegen te maken of door extreem rechts uit te kafferen. Je bestrijdt dat door de voedingsbodem weg te nemen. En hoe doe je dat? Als de mensen ergens kwaad om zijn, dan moet je onderzoeken waarom ze kwaad zijn. Je moet ze niet beginnen uit te schelden voor rechtse zakken, stommeriken of extremisten. Vaak hebben mensen heel gegronde redenen om kwaad te zijn op de politiek. P-Magazine