Een ambtenaar op de tien moet allochtoon zijn

(belga) - Agalev stoomde voorstellen klaar die zowel de overheid als de privé-sector moeten aanzetten meer allochtonen aan te werven. Terwijl de werkloosheid bij Belgen rond 10 procent schommelt, bedraagt die bij allochtonen meer dan 30 procent. Voor migrantenjongeren tussen 18 en 29 ligt dat percentage nog een stuk hoger.Agalev vindt dat vooral de overheid het goede voorbeeld moet geven. Van de 60.000 federale ambtenaren zijn er slechts 263 van allochtone afkomst. In Vlaanderen gaat het om 143 allochtonen op 36.000 ambtenaren. Tegen 2007 moet een ambtenaar op de tien van allochtone afkomst zijn, stelden kamerlid Fauzaya Talhaoui, senator Meryem Kaçar en Vlaams parlementslid Ria van den Heuvel op een persconferentie.10 procent van alle overheidsvacatures, ook bij (semi)-autonome overheidsbedrijven, moeten voortaan worden ingevuld door allochtonen. Daarvoor is overleg nodig met de publieke wervingsdiensten Selor en Jobpunt Vlaanderen en met de vakbonden. Daarnaast willen de groenen controleren of de aanwervingsprocedures discriminaties wel uitsluiten. Bij de publicatie van vacatures wil Agalev vermelden dat allochtonen extra aangemoedigd worden om te solliciteren.De groenen geven toe dat de privé-bedrijven meer inspanningen hebben geleverd dan de overheid. Toch hebben veel werkgevers wegens hun cliëntèle of hun werkgevers nog altijd problemen om allochtonen aan te werven, stelt Talhaoui. Verplichte quota wil ze de bedrijven niet opleggen. Agalev kiest voor financiële stimuli, zoals lagere patronale bijdragen en expansiesteun. De groenen roepen de sociale partners op aandacht te schenken aan de problematiek.