Advertentie
Advertentie

Een Amerikaan in Amsterdam

Het John Adams Institute werd in 1987 gesticht ter promotie van de culturele uitwisseling tussen de Verenigde Staten en Nederland. Dat deze non profit-stichting zich oorspronkelijk vestigde in het historische kader van het West-Indisch Huis aan de Herenmarkt, was geen toeval. Het Huis herbergde immers een rijke traditie van handel met de Amerikaanse oostkust en mag beschouwd worden als de wieg van New York. Het was het kantoor van de West-Indische Compagnie, en in dit kantoor besloten de Heren van die Compagnie een fort te bouwen, Fort Amsterdam, het eerste gebouw op Manhattan Island. Een van hun afgezanten, Peter Minuit, kocht overigens Manhattan van de plaatselijke Indianen voor de som van zestig gulden.