Advertentie
Advertentie

Een andere kijk op verankering

De diskussie rond de Vlaamse verankering heeft, hoe eigenaardig ook, niet zo veel met buitenlandse invloed als dusdanig te maken. De Vlaamse verankeraars richten zich immers niet zozeer tegen de Nederlandse, de Amerikaanse en de Duitse overnemers. Illustratief hiervoor is de bijna geruisloze verkoop van de ASLK aan de Belgisch-Nederlandse alliantie Fortis (AG en AMEV). Ook het Duitse Heidelberger Zement kon zonder veel problemen CBR overnemen.