Een bedrijf met 220 werknemers

Het BIPT is veel meer dan een orgaan dat vanop afstand toezicht houdt op de telecommunicatie- en de postsector en helpt bij het totstandkomen van de regelgeving. De taken van het instituut, dat tien jaar geleden met zijn activiteiten gestart is en een smetteloze reputatie opbouwde, zijn veelvuldig. Het BIPT reikt vergunningen uit aan marktspelers maar ook bijvoorbeeld aan radioamateurs, cb'ers en voor radio's in vliegtuigen en op schepen (alles bij elkaar ongeveer 70.000 vergunningen per jaar). Het organiseert zelfs examens voor radiogebruikers. Andere taken zijn het beheer van het radiospectrum in Belgie en hulp bij de omroepfrequentieplanning door de gemeenschappen. Dat laatste betekent soms concreet dat het BIPT bij disputen over lokale radio's die andere zenders storen optreedt als scheidsrechter. Ook de controle op telecommunicatie-eindapparatuur en op radioapparatuur (draadloze deurbellen, babyfoons, walkietalkies,...) valt onder de bevoegdheden. In 2001 zijn meer dan 11.000 toestellen die niet in orde waren in beslag genomen. Om de controletaken uit te kunnen voeren hebben een aantal werknemers van het BIPT het statuut van officier van gerechtelijke politie. Het BIPT herbergt ook de Nationale dienst voor de Controle op het Spectrum (NCS). Die dienst waakt erover dat gebruikers van het radiospectrum geen storingen ondervinden. Als de Ronde van Frankrijk door Belgie trekt zorgt de NCS bijvoorbeeld voor storingvrije verbindingen voor de honderden gebruikers van radiocommunicatie. De NCS beschikt over een twintigtal meetwagens en vijf over het land verspreide controlecentra. De instelling vertegenwoordigt Belgie op internationale fora. Topman Eric Van Heesvelde zit in 2004 de European Regulatory Group (ERG) en de Independent Regulatory Group (IRG) voor. De ERG is een door de Europese Commissie opgericht verband van toezichthouders. De IRG, die ook vier niet-EU-landen groepeert, vergadert informeel en zonder de Commissie. Het BIPT telt zo'n 220 werknemers, van wie er ongeveer 20 aan de slag zijn bij de Ombudsdienst voor telecommunicatie. Ook die dienst wordt beheerd door het instituut, maar is onderbemand. Er komen 20 mensen bij. De rest van de medewerkers valt uiteen in staf, technici en administratief personeel. Het is een vaak gehoorde kritiek dat het BIPT zelf ook te weinig mensen heeft ondanks enkele kaderuitbreidingen. Van Heesvelde beaamt dat er in sommige afdelingen te weinig stafmedewerkers zijn. De instelling is zelfbedruipend. Het grootste deel van de inkomsten komt van vergunnings- en controlerechten voor private radionetten. Vorig jaar boekte het BIPT 31 miljoen euro inkomsten. Ondanks de crisis in de telecomsector dalen de inkomsten niet. Traditiegetrouw is er een overschot dat deels naar de staat vloeit en deels naar een reservefonds. BB