Advertentie
Advertentie

Een Belg op drie wenst niet te werken

(tijd) - Een Belg op drie op beroepsactieve leeftijd wenst niet te werken. Zij kunnen slechts voor de arbeidsmarkt gemobiliseerd worden door ingrijpende wijzigingen in het beleid. Dat stelt de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid in zijn verslag 2002. De Raad wijst erop dat België er niet in zal slagen de EU-jobdoelstelling te halen zelfs als de inzetbare arbeidsreserve volledig wordt gemobiliseerd.