Advertentie
Advertentie

Een Belgische vennootschap die in een andere EU-lidstaat een vaste inr

ichting wil vestigen, kan bijvoorbeeld bij winst in Luxemburg en verlies in België dit verlies niet overdragen. Dat nadeel ontstaat niet wanneer die vennootschap in de plaats daarvan nog een vaste inrichting in België opent. De advocaat-generaal van het (Europees) Hof van Justitie vindt die regeling strijdig met de Europese vrijheid van vestiging.