Een beroep dat je volledig in "beslag' neemt

In beslagname, ontruiming van woonplaatsen ofte uitdrijving, verkoping van huisraad, uitvoering van hoede- en bezoekrecht..., het zijn handelingen waarmee een gerechtsdeurwaarder wordt geassocieerd en die hem bij de publieke opinie het imago van boeman bezorgen. Maar de job is ruimer dan dat. De gerechtsdeurwaarder is een ministerieel en openbaar officier, die als taak heeft te helpen bij de toepassing van de wet en het recht. Hij handelt op verzoek van een of meer belanghebbende partijen ten overstaan van een of meer andere partijen van wie wordt vermoed, voorgewend of vastgesteld dat deze laatste de rechten van de verzoekende partij(en) of van de gemeenschap niet eerbiedigt, erkent of aanvaardt.