Advertentie
Advertentie

Een blanco-stem is een nuttige stem'

Linkse filozofen roepen op blanco te stemmen BRUSSEL (tijd) - Twee linkse filozofen hebben een campagne opgezet ten gunste van het blanco stemmen. Enerzijds willen zij de kiezer aanzetten deze mogelijkheid te benutten. Anderzijds dringen zij er bij de overheid op aan de blancostemmen te onderscheiden van de ongeldige stemmen. In tegenstelling tot ongeldige stemmers zijn blancostemmers volgens hen gemotiveerde demokraten, die zich echter niet terugvinden in de aangeboden partijen en kandidaten.