Advertentie
Advertentie

Een boekjaar van twaalf maanden is de regel, een langer of korter boek

jaar de uitzondering. Een verlengd boekjaar kan bedrijfseconomisch geïnspireerd zijn, hoewel veelal louter fiscale motieven daartoe doen beslissen. Een verlenging van het boekjaar kan in sommige omstandigheden een nuttig instrument van fiscale planning zijn. Wanneer men bepaalde essentiële regels naleeft, moet ook de fiscale administratie deze keuze respecteren. Eén van de na te leven regels betreft de eenmaligheid van de operatie.