Een breed landbouwdebat over gentechnologie is noodzakelijk

Regelmatig verschijnen in de pers kritische bijdragen in het gentechnologiedebat. Hierin worden mogelijke implicaties aangehaald met betrekking tot de ecologische impact op lange termijn van de verspreiding van genetische gemodificeerde organismen.