Een budget van 7,5 miljard frank

De inkomsten van Kind en Gezin bedroegen in 1994, blijkens het jaarverslag, 7,551 miljard frank, waarvan 71 procent overheidssubsidies en 29 procent bijdragen van ouders voor kinderdagverblijven. De instelling gaf 7,226 miljard frank uit, het grootste deel (76,5 procent) voor uitbestede zorgverlening (consultatiebureaus, kinderdagverblijven, ...) ; 14,1 procent van de uitgaven was voor eigen consultatiebureaus, 7,5 procent voor de administratie. Van die uitgaven ging ruim de helft (57,5 procent) naar wedden.