Advertentie
Advertentie

Een CO2-energietaks: een slimme taks?

Het pakket maatregelen dat Jean-Luc Dehaene bespreekt in zijn formatiegesprekken lijkt een CO2-energietaks te bevatten. Het VBO verzet zich tegen zulk een maatregel, terwijl een vrij grote consensus lijkt te bestaan onder ekonomen dat dit een zinvolle maatregel is. Zelfs het VLD-referendum heeft uitgewezen dat een meerderheid van respondenten ecotaksen nuttig en acceptabel vinden, als ze maar niet leiden tot een algemene lastenverhoging.