Advertentie
Advertentie

Een combinatie van leegstand en bodemvervuiling kan fatale gevolgen hebben

De leegstandsbelasting voor gebouwen en woningen begint stilaan zijn vruchten af te werpen. De verkrotte gebouwen worden gesloopt en andere ondergaan zware renovaties. De leegstandsbelasting is dus een nuttig instrument tegen speculatie en kankerplekken in de stedelijke centra, maar er is een keerzijde aan de medaille. Overeenkomstig de uitvoering van het decreet van 19 april 1995 ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten worden leegstaande bedrijfsruimten door het Vlaams Gewest geregistreerd. Onder leegstaande bedrijfsruimten vallen alle onroerende goederen met een minimum kadastrale oppervlakte van 5 are die onderworpen zijn aan de verplichting tot bouwvergunning (ingediend voor een economische activiteit), ongeacht de staat van afwerking en/of verval en die geheel of gedeeltelijk leegstaan en/of verwaarloosd zijn. Daarnaast is het zo dat doe-het-zelvers die hun woning gefaseerd willen renoveren of verbouwen terzelfdertijd ook een heffing op die woning dienen te betalen tegen verkrotting en leegstand. Vandaar dat ook hier moet worden gepleit om verbouwings- en renovatiewerken welke niet bouwvergunningsplichtig zijn een vrijstelling te laten genieten van de leegstandsheffing indien binnen een bepaalde periode de werken niet zijn afgerond. Bovendien stellen we vast dat talrijke eigenaars hun pand wensen te verkopen , maar het niet verkocht krijgen daar in de directe omgeving grootschalige openbare werken bezig zijn die jaren duren en ondertussen moet leegstandsheffing worden betaald.