Een commentaarschrijver

Een commentaarschrijver over de Italiaanse premier Berlusconi 'Dit is geen kwestie van een rijke zakenman die zijn talenten aanwendt om Italie te hervormen en het een grotere stem te geven in de wereld, al is meneer Berlusconi ongetwijfeld te goeder trouw als hij zegt dat hij dat allemaal wil bereiken. Het is meer een kwestie van een rijke zakenman die zijn politieke macht gebruikt om zijn bedrijven te doen floreren, zowel door gerechtelijke onderzoeken tegen hem te fnuiken als door nieuwe wetten en regels in te stellen in zijn eigen belang. Wij zijn dus geinteresseerd in meneer Berlusconi, als een belediging voor het Italiaanse volk en zijn rechtssysteem, en als Europa's extreemste geval van misbruik door een kapitalist van de democratie waarin hij leeft en werkt. Verre van de man te zijn, zoals hijzelf beweert, die een nieuw Italie schept, is hij een vooraanstaand vertegenwoordiger en voortzetter van het ergste van het oude Italie.' The Economist Richard Tomkins, columnist, over cultuur 'Je zou denken dat mensen die het beter krijgen en klimmen op de maatschappelijke ladder, de elegantie en verfijning van de hogere klasse overnemen. Het is echter de andere kant opgegaan: hoge cultuur heeft plaatsgemaakt voor lage cultuur, tiara's zijn vervangen door tatoeages, elegantie heeft plaatsgemaakt voor gescheurde jeans en goede manieren worden beschouwd als een nuffige reliek uit het verleden. De piramide is op zijn kop gezet. Bovenaan heb je de massa die er met haar grote koopkracht voor zorgde dat de populaire cultuur, ooit lage cultuur genoemd, nu de dominante vorm is. Daaronder heb je de middenklasse, vol aspiraties, die de nieuwe heersende klasse na-aapt: vloeken, kijken naar het voetbal, en zich enthousiasmeren over het waardeloze en het vulgaire. En helemaal onderaan heb je wat oude lullen die naar de opera gaan en Proust lezen.' Financial Times Hal Varian, hoogleraar economie aan de universiteit van Berkeley, over een politieke futuresmarkt 'De door het Pentagon gesponsorde futuresmarkt voor terrorisme-indicatoren werd geboren en alweer begraven in twee dagen tijd. Zeer jammer. Het was een goed idee maar het werd vermoord door slechte communicatie. De vraag is of speculatieve markten goed zouden werken voor gebeurtenissen die een impact kunnen hebben op het overheidsbeleid. Er zijn heel wat bewijzen dat dit zo is. We hebben dringend betere methodes nodig om politieke instabiliteit te voorspellen, en de Policy Analysis Market droeg die belofte in zich.' The New York Times