Advertentie
Advertentie

Een concreet voorstel voor meer fiscale autonomie

1989 luidde het begin in van de tien jaar durende overgangsperiode in de bijzondere financieringswet. Deze overgangsperiode had tot doel een geleidelijke overgang te bewerkstellingen van het oude dotatiestelsel naar een nieuw financieringssysteem voor de gemeenschappen en de gewesten. Nu het einde van deze tienjarige periode in zicht komt, wordt het tijd om even na te denken over het ideale financieringssysteem voor de toekomst. De huidige financieringswet betekende een hele stap vooruit ten opzichte van het dotatiesysteem, doch telt nog heel wat gebreken. Zo hebben de deelgebieden nog steeds veel te weinig fiscale bevoegdheden. Deze staan immers helemaal niet in verhouding tot de uitgavenbevoegdheden waarover deze overheden beschikken.