Een concurrentiebeding is aan dwingende voorwaarden onderworpen, met b

etrekking tot tijd en ruimte.Bepaalde ondernemingen mogen onder bepaalde voorwaarden van die voorwaarden afwijken. De toetsing van de naleving van deze voorwaarden behoort tot de bevoegdheid van de Commissie voor Goede Diensten.