Een derde van bovengrondse tanks niet in orde

(belga) - Een derde van de bovengrondse tanks bij particulieren is niet gecontroleerd. Dat bevestigt Johan Mattart, woordvoerder van de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco). Voor 1 augustus 2003 moesten alle bovengrondse tanks voor particulier gebruik met een inhoud kleiner dan 5.000 liter en geplaatst voor 1 augustus 1995 door een erkend technicus gecontroleerd zijn op lekken. Als dat is gebeurd, krijgen ze een groene dop of kenplaatje. Door dit attest is zowel de eigenaar als de leverancier wettelijk in orde en kunnen zij, indien nodig, een beroep doen op een verzekering of fonds. 30 procent van de tanks in Vlaanderen is niet wettelijk in orde. Te streng Volgens Johan Mattart ziet de consument niet in waarom die controle nodig is. Omdat het om een bovengrondse tank gaat, denkt de consument zelf te kunnen vaststellen wanneer de tank lekt.Een veel ernstiger probleem volgens Mattart is dat 90 procent van de particuliere verdeelinstallaties voor brandstof voor voertuigen niet wettelijk in orde is. Die brandstoftanks moeten sinds twee a drie jaar een groene dop hebben. Maar veel eigenaars hebben hun tank nog altijd niet laten controleren. 'De wetgeving is veel te streng, het kost de eigenaars handenvol geld om de installatie conform de wet uit te rusten en er zijn maar honderd milieudeskundigen. Veel te weinig om de controles uit te voeren', merkt Mattart op. 'We hebben daar vaak voor gewaarschuwd. Probleem is dat de brandstofleverancier medeverantwoordelijk kan worden gesteld voor problemen met een lekkende tank. In principe mogen leveranciers geen brandstof meer leveren voor tanks die niet over de groene dop beschikken, zei nog Mattart.