Een detective gevangen in een spiegeltekst

In het nawoord op 'De geur van de nacht' stelt de Siciliaanse auteur Andrea Camilleri ( 1925) dat het meest recente onderzoek van zijn commissaris Montalbano een divertissement is. De aanleiding tot het onderzoek is zoals vanouds gebaseerd op waar gebeurde feiten: de koppige Montalbano vlooit - hoogst uitzonderlijk - een fraudegeval uit. De ontknoping wordt dan weer ingebed in een kort verhaal van William Faulkner. Tussen de werkelijkheid en fictie situeert zich dan de ondertussen genoegzaam bekende wereld van Montalbano die opnieuw worstelt met zijn kwelduivels, maar hen ook meesterlijk weet te ontwijken.Inge LANSLOTS